Controlleri teenused teie ettevõttele

Kas vajate allhanke korras finantseksperti, kes hoolitseb teie ettevõtte rahavoogude ja sisemise aruandluse eest? 
Kas soovite oma ettevõtte rahaliste andmete täpset analüüsi, et toetada otsuste tegemist ja panna ettevõte oma eesmärkide suunas liikuma? 

Controller on teie ettevõtte isiklik finantsekspert, kes pakub teile kasulikku, mitmekülgset ja professionaalset ekspertiisi teie ettevõtte rahaasjade haldamisel ja jälgimisel. Kui annate oma teenused finantseksperdi käsutusse, on teil kõik teadmised, mida vajate oma ettevõtte edukaks juhtimiseks.

Meie teenuste pakkumine hõlmab:

Kulukeskuste ja tegevusar
uanded ning nende analüüs

Aruandlus, analüüs ja parandu
settepanekute tegemine peamiste tulemusn
äitajate kohta

Aruandlus investoritele, ad hoc aruandlus/
analüüs ja Business Finlandi aruandlus.

Ettevõtte restrukt
ureerimine ja juhtimine

Ettevõtte haldusdo
kumentide, näiteks protokollide ja lepingute koostamine

Meie teenuste pakkumine hõlmab:

Kulukeskuste ja tegevusar uanded ning nende analüüs

Aruandlus, analüüs ja parandu settepanekute tegemine peamiste tulemusn äitajate kohta

Aruandlus investoritele, ad hoc aruandlus/ analüüs ja Business Finlandi aruandlus.

Ettevõtte restrukt ureerimine ja juhtimine

Ettevõtte haldusdo kumentide, näiteks protokollide ja lepingute koostamine

Millised olukorrad sobivad sisseostetava personaalse controlleri jaoks?

Ettevõtte juhtkond soovib välist tuge ja ülevaadet ettevõtte hetkeolukorrast

Äritegevuse arendamine ja kasv

Neile, kes tegutsevad rahvusvah
elistel turgudel või püüavad sinna suunduda.

Ettevõtte ülevõtmine

Töötajate vahetused ning puudumine

Millised olukorrad sobivad sisseostetava personaalse controlleri jaoks?

Ettevõtte juhtkond soovib välist tuge ja ülevaadet ettevõtte hetkeolukorrast

Äritegevuse arendamine ja kasv

Neile, kes tegutsevad rahvusvah elistel turgudel või püüavad sinna suunduda.

Ettevõtte ülevõtmine

Töötajate vahetused ning puudumine

Kontrolleriteenused

Hind alates 499 €/kuu + käibemaks ja käivitamistasu

Teenus sisaldab:

1. Oma controller, kes tunneb ettevõtte finantsolukorda.
2. Eelarve koostamine.
3. Rahavoogude prognoosi koostamine.
4. Äripäeva aruanded või muud ühekordsed aruanded
5. Igakuised koosolekud (ca 2 h), kus:

• Vaatame üle eelmise kuu aruandluse
• Käime läbi võimalikud igakuised kõrvalekalded
• Analüüsime eelarvet
• Viiakse läbi jooksev prognoos tulemuse kohta
• Käime läbi asjad, millega tuleb arvestada järgmistel kuudel
• Jälgime eelarvet ja analüüsime kõrvalekaldeid
• Koostame rahavoogude prognoosi erinevate ajavahemike lõikes
• Käime läbi investeeringute arvutused ja amortisatsiooniperioodi nt lõpetamata soetuste puhul
• Koostame investoriaruanded ja muude sidusrühmade aruanded

Kontrolleriteenused

Hind alates 499 €/kuu + käibemaks ja käivitamistasu

1. Oma controller, kes tunneb ettevõtte finantsolukorda.
2. Eelarve koostamine.
3. Rahavoogude prognoosi koostamine.
4. Äripäeva aruanded või muud ühekordsed aruanded
5. Igakuised koosolekud (ca 2 h), kus:

• Vaatame üle eelmise kuu aruandluse
• Käime läbi võimalikud igakuised kõrvalekalded
• Analüüsime eelarvet
• Viiakse läbi jooksev prognoos tulemuse kohta
• Käime läbi asjad, millega tuleb arvestada järgmistel kuudel
• Jälgime eelarvet ja analüüsime kõrvalekaldeid
• Koostame rahavoogude prognoosi erinevate ajavahemike lõikes
• Käime läbi investeeringute arvutused ja amortisatsiooniperioodi nt lõpetamata soetuste puhul
• Koostame investoriaruanded ja muude sidusrühmade aruanded

Kas teil on vaja kontrolleri teenuseid teie ettevõttele?
Võtke meiega ühendust!

    Kas teil on vaja kontrolleri teenuseid teie ettevõttele? Võtke meiega ühendust!