Audiitorteenused

Äriühingute kohustuslik auditeerimine

Pakume ettevõtjatele kvaliteetset ja professionaalset auditeerimisteenust läbi ärikonsultantide. Kasutame oma töös ülimat tähelepanu ja hoolitsust, et saavutada  võimalikud parimad tulemused. Personaalne teenindus on meie jaoks oluline, et selgitada välja kliendi soovid ja vajadused seoses audiitorteenustega.

Mis on auditeerimine ja miks seda tehakse?

Auditi eesmärk on tagada, et finantsaruanded on õiged, seaduslikud ja et kõiki osapooli koheldakse võrdselt. Raamatupidamisaruannete eesmärk on anda õige ja õiglane ülevaade ettevõtte tulemuslikkusest ja finantsseisundist vastavalt seaduse nõuetele. 

Pakume oma äriklientidele kvaliteetset ja professionaalset auditeerimisteenust Business Consultantsi kaudu. Kasutame oma töös ülimat hoolt ja hoolsust, et saavutada võimalikud parimad tulemused. Personaalne teenindus on meie aluseks ning meile on oluline täita klientide soovid ja vajadused seoses nende auditeerimisega. 

Erineva suurusega ettevõtetel on erinevad finantsaruandluse nõuded, mida mõjutavad ettevõtte liik ja sektor, milles ta tegutseb. Ettevõtjana vastutate oma finantsaruannete õigsuse eest, isegi kui need on koostatud professionaalide poolt.

Meie teenuste hulka kuuluvad:

 • Kohustuslikud auditid
 • Üldised kontrollid
 • Äriühingute seaduse kohased eriauditid ja arvamused
 • Liikumislubade kontrollimine

Mis on auditeerimine ja miks seda tehakse?

Auditi eesmärk on tagada, et finantsaruanded on õiged, seaduslikud ja et kõiki osapooli koheldakse võrdselt. Raamatupidamisaruannete eesmärk on anda õige ja õiglane ülevaade ettevõtte tulemuslikkusest ja finantsseisundist vastavalt seaduse nõuetele. 

Pakume oma äriklientidele kvaliteetset ja professionaalset auditeerimisteenust Business Consultantsi kaudu. Kasutame oma töös ülimat hoolt ja hoolsust, et saavutada parimad võimalikud tulemused. Personaalne teenindus on meie aluseks ning meile on oluline täita klientide soovid ja vajadused seoses nende auditeerimisega. 

Erineva suurusega ettevõtetel on erinevad finantsaruandluse nõuded, mida mõjutavad ettevõtte liik ja sektor, milles ta tegutseb. Ettevõtjana vastutate oma finantsaruannete õigsuse eest, isegi kui need on koostatud professionaalide poolt.

Meie teenuste hulka kuuluvad:

 • Kohustuslikud auditid
 • Üldised kontrollid
 • Äriühingute seaduse kohased eriauditid ja arvamused
 • Liikumislubade kontrollimine

Eriülesanded

Vajaduse korral täidab ärikonsultantide audiitor ka eriülesandeid, mis ei vasta oma ulatuselt või kindlustunde tasemelt kohustusliku auditi nõuetele. Nende ülesannete puhul viib audiitor läbi vajalikud kontrollid või meetmed ja koostab nende kohta aruande ainult konfidentsiaalselt kliendi jaoks.

Eriülesannete hulka kuuluvad:

Üldine kontroll

Finantsaruannete õigsuse kontrollimine ja tõendamine.
Finantsaruannete finantsnäitajate analüüs.

Erikontroll

Ettevõtte finantsseisundi kindlaksmääramine (sageli vähemusaktsionäride puhul).

Nõuetekohane kontroll

Omandamisolukorrad, mille puhul soovite kindlust tehingu objekti üldpildi kohta ja soovite välja selgitada
võimalikud riskitegurid.

Aruanded ja tõendid

Lisaks auditeerimisele kuuluvad vannutatud audiitori ülesannete hulka ka muud eksperdiarvamusi
nõudvad ülesanded, näiteks avaldused ja tõendid.

Special assignments include:

Üldine kontroll

Finantsaruannete õigsuse kontrollimine ja tõendamine.
Finantsaruannete finantsnäitajate analüüs.

Erikontroll

Finantsaruannete õigsuse kontrollimine ja tõendamine.
Finantsaruannete finantsnäitajate analüüs.

Nõuetekohane kontroll

Omandamisolukorrad, mille puhul soovite kindlust tehingu objekti üldpildi kohta ja soovite välja selgitada
võimalikud riskitegurid.

Aruanded ja tõendid

Lisaks auditeerimisele kuuluvad vannutatud audiitori ülesannete hulka ka muud eksperdiarvamusi
nõudvad ülesanded, näiteks avaldused ja tõendid.

Audiitorteenused

        Teenus sisaldab:

 • Ühinemise / jagunemise kava avaldused
 • Avaldused seoses aktsiakapitali maksmisega
 • Muud aruanded vastavalt äriseadusele
 • Võlgniku finantsseisundi kindlaksmääramine
 • Arvamus mitterahaliste varade kohta
 • Finantskokkuleppega seotud tõendid
 • Avaldused tegevuse lõpetamise / tegevuse jätkamise kohta
 • Aruanded litsentsiomanike rahaliste vahendite kohta
 • Muud seadustest ja määrustest tulenevad avaldused ja tõendid

Audiitorteenused

Teenus sisaldab:

 • Ühinemise / jagunemise kava avaldused
 • Avaldused seoses aktsiakapitali maksmisega
 • Muud aruanded vastavalt äriseadusele
 • Võlgniku finantsseisundi kindlaksmääramine
 • Arvamus mitterahaliste varade kohta
 • Finantskokkuleppega seotud tõendid
 • Avaldused tegevuse lõpetamise / tegevuse jätkamise kohta
 • Aruanded litsentsiomanike rahaliste vahendite kohta
  Muud seadustest ja määrustest tulenevad avaldused ja tõendid

Võtke meiega ühendust ja küsige pakkumist auditeerimisteenuste
kohta!

  Võtke meiega ühendust ja küsige pakkumist auditeerimisteenuste kohta!